سیستم سرکوب گرد و غبار واردات برای کارخانه خرد کن لیتیوم