جدا کننده مغناطیسی استخراج برای خط تولید معدن سنگ آهن